Přeprava PHM

 

Pohonné hmoty a ropné látky patří k hořlavým látkám s nebezpečím výbuchu a jejich přeprava a skladování má svá speciální pravidla. Mimo prodeje pohonných hmot zajišťuje naše firma i přepravu nebezpečných látek a PHM z rafinerií až k zákazníkovi dle předpisů. My zajistíme jejich skladování a přepravu podle všech pravidel a předpisů ADR. Dopravu provádíme vlastními autocisternami bez závislosti na jiných dopravních partnerech, což nám umožňuje zajistit dopravu, potřebný servis a dispečerskou činnost 24 hodin denně bez jakýchkoli dalších omezení.

 

Zajišťujeme

  • Přeprava nákladu do 27 tun

  • Dispečerské služby

  • Přesně evidované stáčení zboží

  • Dopravy 24 hodin denně

  • Doprava PHM vnitrostátní i mezinárodní

  • Doprava autocisternou s vlastním čerpadlem

 

Technické vybavení

K přepravě využíváme moderně vybavené autosoupravy s cisternovými návěsy s kapacitou až 34 000 litrů přepravovaného média, s rozdělením až do 6 samostatných komor. To znamená možnost přepravy až 6-ti různých médií současně o objemu cca 6000 litrů každého média. Maximální kapacita je omezena pouze celkovou hmotností nákladu do 27 tun. Každý tahač je vybaven tachografem pro přesnou evidenci ujeté trasy, který slouží jako podklad pro případnou fakturaci dopravy v závislosti na ujetých kilometrech. Každý řidič má u sebe mobilní telefon zajišťující spolehlivou komunikaci a navigaci s dispečinkem i se zákazníkem. Všechny cisterny jsou vybaveny stáčecími hodinami s tiskárnou pro přesnou evidenci stočeného zboží. Měřicí hodiny jsou každoročně kontrolovány a ověřovány s potvrzením přesného měření dle normy. Stáčecí hodiny zajišťují spolehlivý odečet stočeného zboží bez ovlivňování vzduchovými bublinami. Vnitřní mechanismus hodin zajišťuje číselnou evidenci stáčecího postupu s označením stočení od nulové hodnoty až do konečného výsledku bez možnosti ovlivnění obsluhou. Tím je zákazníkům zajištěna jistota přesného stočení zboží s

 

Ceny a podmínky dopravy

Pro zákazníky odebírající pohonné hmoty od naší společnosti zajišťujeme automaticky i dopravu až na místo určení. Cena dopravy je již započítána v ceně zboží a neúčtuje se samostatně. Doprava je účtována pouze při zakázkové přepravě, nebo na výslovné přání zákazníka. Zakázková přeprava je hrazena na základě ceníku za ujetý kilometr bez ohledu na přepravované množství. Trvalým obchodním partnerům a na mimořádné zakázky poskytujeme významné slevy. U speciálních zakázek lze dohodnout paušální cenu přepravy. Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulovány pro přepravu zboží včetně zajištění jeho rozvozu a složení. V případě jednorázové dopravy na velkou vzdálenost poskytujeme slevy na kilometr. Dopravu zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní.