Motorová nafta

Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150–370 °C. Motorová nafta slouží jako palivo pro vznětové motory. Kvalita nafty je definována normou ČSN EN 590. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Cetanové číslo tedy představuje paralelu k oktanovému číslu u automobilových benzínů pro zážehové motory. Čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím je kvalitnější. Motor s přímým vstřikováním v takovém případě lépe startuje, má lepší výkon, tišší a hladší chod a také výfukové plyny obsahují méně nežádoucích zplodin hoření. Díky lepšímu výkonu klesá spotřeba pohonných látek. Na českém trhu stejně jako ve většině ostatních států EU se na trhu distribuuje motorová nafta s rozdílnými nízkoteplotními vlastnostmi v závislosti na ročním období. Pro úpravu těchto vlastností na požadovanou úroveň se široce využívá celá škála aditiv. Pro zajištění bezporuchového provozu vznětových motorů za silných mrazů se vyrábí tzv. arktická motorová nafta s filtrovatelností nižší než -32 °C a bodem zákalu nižším než -22 °C.

 

 

Dělení motorové nafty podle použitelnosti v závislosti na klimatických podmínkách a její distribuce:

 

  • letní motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy B v období od 15. 04. do 30. 09. s filtrovatelností nižší než 0 °C

 

  • přechodová motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy D v období od 1. 3. do 14. 04. a od 1. 10. do 15. 11. s filtrovatelností nižší než -10 °C

 

  • zimní motorová nafta – tj. motorová nafta pro mírné klima třídy F v období 16. 11. do 28. 02. s filtrovatelností nižší než -20 °C