LPG

 

LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli také zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí – 2, 10, 33kg, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek. Jeho kvalita je určována normou ČSN EN 589. Jeho velkou výhodou je poloviční cena u čerpacích stanic oproti benzínu (LPG nebývá zatížen vysokou spotřební daní) a šetrnost k životnímu prostředí.