Extra lehký topný olej (TOLEX)

 

Extra lehký topný olej (TOLEX) je směs kapalných uhlovodíků. Získává se z ropy destilací nebo rafinací. Obsahuje účinné přísady z hlediska zabezpečení potřebných nízkoteplotních a protikorozních vlastností, přísady pro zlepšení mazivosti a oxidační stálosti (zejména při skladování). Je to červená čirá kapalina, která je barvená a značkovaná. Tolex je určen především k výrobě tepla v ekologicky chráněných oblastech a pro vytápění domácností. Skladuje se v jedno nebo dvouplášťových zásobnících, které mohou být v případě rodinných domků a malých kotelen umístěny uvnitř objektů. Důležité je skladovat palivo tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení vodou nebo mechanickými nečistotami.

 

Výhody

 

Vysoká výhřevnost. Účinnost kotlů spalujících extra lehký topný olej je až 95%, což je například o 15% více než je u nejmodernějšího kotle na uhlí (max. 80% účinnost).

Ekologické vytápění. Ve srovnání s uhlím vzniká spalováním LTO poměrně malé množství škodlivin (má například jen stopovou koncentraci síry – 0,05%). Díky tomu kotle na topné oleje splňují i náročné ekologické limity.

Poměrně nízké náklady na rekonstrukci (např. kotle na pevná paliva) nebo srovnatelné náklady na pořízení nového topného systému.

Cenová stabilita do budoucna. Produkce extra lehkého topného oleje díky dostatečným světovým zásobám ropy nebude omezována nejméně v nejbližších 40 ti letech a tedy i jeho ceny budou v určitém rozmezí stabilní.

Snadný transport s minimálními ztrátami a velice jednoduchá manipulace. Proto se snadno reguluje proces topení a dá se rychle reagovat na okamžitou potřebu tepla v domácnosti, což přináší vysoký komfort provozu. Topení extra lehkým topným olejem se dá použít i tam, kde není dostupný zemní plyn.

 

Základní kvalitativní parametry

  • PND 33-352-94
  • Hustota při 20 °C – max. 860kg/m³
  • Destilační zkouška do 250 °C předestiluje max. 65% objemu
  • Destilační zkouška do 350 °C předestiluje max. 85% objemu
  • Kinematická viskozita při 20 °C – max. 6mm² /s
  • Obsah popela – 0,01% hmotnosti
  • Obsah mechanických nečistot – 0,05% hmotnosti
  • Obsah síry – 0,2% hmotnosti
  • Bod vzplanutí (Pensky a Martens) při 56 °C
  • Bod tuhnutí při -10 °C

 

Odběratelé extra lehkého topného oleje TOLEX mohou po registraci na příslušném Celním úřadě zažádat o vrácení spotřební daně, která je zahrnuta v celkové ceně této komodity.