Benzín

Benzín je kapalná směs uhlovodíků vyráběná frakční destilací z ropy a používaná jako palivo v zážehových spalovacích motorech. Bezolovnaté automobilové benziny mohou obsahovat omezené množství kyslíkatých látek a přísady jako detergenty (na zajištění čistoty palivového systému) nebo antioxidanty. Kvalita benzínu je definována normou ČSN EN 228. Důležitou charakteristikou benzinu je jeho oktanové číslo, které označuje, jak je benzin odolný proti předčasnému detonačnímu zážehu (tzv. klepání motoru). Čistý benzín má velmi nízké oktanové číslo. Pro to se do něj přidávají přísady, které jej zvyšují. Oktanové číslo je součástí označení paliva a uvádí se na stojanech benzínových pump. Automobilový benzín Natural 95 je bezolovnatý aditivovaný benzín, který udržuje v čistotě sací ventily, vstřikovače a spalovací prostor a má antikorozní a antioxidační účinky, které zajišťují ochranu palivového systému proti korozi.